Pytania


Częste pytania i odpowiedzi:
Czy można mieć przerwę w ćwiczeniach?
Ćwiczenia A6W w wersji 6 tygodniowej czyli w wariancie I nie przewidują przerw w ćwiczeniach. Kontrolowaną przerwę w ćwiczeniach po 6 dniach ćwiczeń zawiera wariant II. Zaprzestanie treningu na więcej niż 24 godziny czyli jeden dzień jest możliwe, jednakże nie zalecane. Natomiast zaniechanie ćwiczeń na 2 dni skutkuje cofnięciem się w ćwiczeniach o jeden dzień tzn. wykonujemy to ćwiczenie, na którym ostatnio skończyliśmy czyli powtarzamy ostatni cykl ćwiczeń. Jeśli przerwa w ćwiczeniach trwa 3 dni to powtarzamy dwa ostatnie cykle ćwiczeń. Jeśli przerwa w ćwiczeniach trwa 4 dni to powtarzamy 3 ostatnie dni cyklu ćwiczeń. Zaniechanie ćwiczeń na więcej niż 4 dni powoduje powrót do samego początku ćwiczeń.
Czy A6W w 100% zapewnia dobre efekty z wykonywanych ćwiczeń?
Zapewne jeśli dotrwaliśmy do końca cyklu ćwiczeń i stosowaliśmy się do zasad, które zostały podane na naszych stronach to nie będziemy mieć konieczności wydłużania ćwiczeń, bo uzyskamy wspaniałe efekty już przed końcem całego treningu.
Czy można wydłużyć cykl ćwiczeń A6W
Zachowanie podanych na naszych stronach zasad zostało zaniechane to możemy wydłużyć czas trwania 6 Weidera dodając co 4 dni po dwa cykle do każdej serii.
Czy po zakończonej 6weidera należy co jakiś czas wykonywać cały cykl od początku dla zachowania powstałych efektów W celu utrzymania efektów można, ale nie jest to konieczne powrócić do programu. Możemy wówczas wracać do programu raz na tydzień wykonując 3 serie ćwiczeń po 12 powtórzeń. Jeśli zachowanie zasad dostępnych na naszej stronie wprowadzimy na stałe do naszego życia powtarzanie 6 weidera nie będzie wogóle konieczne, zwłaszcza jeśli zależy nam na utrzymaniu niewielkiej tkanki tłuszczowej. Zachowanie ładnie wyrzeźbionego brzucha wymaga ciągłęgo nakładu pracy w ćwiczeniach na mięśnie brzucha, lecz przy aktywnym trybie życia i braku objawów zanikających rzeźby brzucha można nie wracać do ćwiczeń wogóle.