Plan ćwiczeń Aerobicznej 6 Weidera

Do uzyskania najlepszych efektów potrzebujemy dobrze opracowany plan ćwiczeń, który widzisz poniżej. W zależności od swojej wytrwałości możesz wybrać wariant I trwający 6 tygodni lub wariant II trwajacy 7 tygodni. Różnica czasowa pomiędzy wariantami wynika z przyjętego dnia przerwy w wariancie drugim po szóstym dniu ćwiczeń. Wariant I polecany jest dla osób, które wiedzą że nie muszą i nie będą sobie robić żadnych dni wolnych w wykonywaniu ćwiczeń, natomiast wariant II jest dla osób pragnących chociaż jeden dzień odpoczynku w tygodniu od wykonywanych ćwiczeń lub też z powodu innych bardziej osobistych względów. Rezultaty ćwiczeń będą takie same jeśli ściśle będziemy trzymać się zalecanego programu ćwiczeń.
Wariant I:


Wariant II